Nowy Janków

działka inwestycyjna na sprzedaż

Cena
750 000
Powierzchnia
2944
Cena za m²
255
Sprawdź Twoją
Ratę kredytu
Ogłoszenie
Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 1 Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 2 Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 3 Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 4 Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 5 Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 6 Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 7 Działka inwestycyjna Nowy Janków. Zdjęcie 8
Lista zdjęć

Sprzedam działkę inwestycyjną położoną bezpośrednio przy zjeździe z trasy S8 na Wołomin. Węzeł "Wołomin" będzie wkrótce oddany do użytku, aktualnie trwa wylewanie asfaltu na powstającej drodze między węzłem a Wołominem.
Działka ma numer 256/13 obręb Nowy Janków. Identyfikator działki w Geoportalu : 143409_5.0008.256/13
Powierzchnia działki 2944 m2 o szerokości ok.27m
Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren inwestycyjno-przemysłowy 3U/P o warunkach jak poniżej w paragrafie 25.
Na zdjęciach i filmach dokładna lokalizacja oferowanej działki, tak aby można ją było sobie samodzielnie obejrzeć w dowolnym czasie. Teren porośnięty samosiejkami drzew oraz na części obniżony, co powoduje zbieranie się i zastój wody podczas roztopów i intensywnych opadów deszczu. Niestety powstanie węzła zaburzyło spływ wody do rowu, który znalazł się po drugiej stronie węzła. W związku z powyższym na tym kawałku należy podnieść grunt o około 50cm celem zrównania z wjazdem i resztą działki.
Linki do filmów prezentujących działkę:

youtu.be/IzaZXKSlIzU

youtu.be/Nns9TXmpbRc

youtu.be/V0wVp-i4TqQ

Działkę sprzedaję bezpośrednio.
Jestem również właścicielem działek nr. 256/14 i 256/7 o łącznej powierzchni 1,11 ha znajdujących się po drugiej stronie węzła pokazanych na filmie

youtu.be/VV3cMfDBXKw.

§ 25. Dla terenów zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.U/P, 2.U/P, 3.U/P ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, portiernie,
b) dopuszcza się budowę 1 lokalu mieszkalnego dla osób związanych z prowadzoną działalnością w obiekcie usługowym lub produkcyjnym;
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu,
b) wielkość powierzchni zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik minimalnej intensywność zabudowy – 0,001,
d) wskaźnik maksymalnej intensywność zabudowy – 1,2,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,
f) maksymalna wysokość zabudowy usługowo - produkcyjnej –12 m,
g) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej , garażowej i wiat - 8 m,
h) kształt dachu - dachy dowolne,
i) obowiązują ustalenia zawarte w § 17;
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia zawarte w § 13;
5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: obowiązują ustalenia zawarte w § 14;
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują obiekty lub tereny podlegające ochronie;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m²;
8) tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują ustalenia zawarte w § 18;
9) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 21;
10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenów: od dróg lokalnych, dojazdowych,
b) zasady lokalizowania miejsc parkingowych:
- usługi - minimum 3 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,
- obiekty handlowe - minimum 3 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,
- restauracja, kawiarnie, bary - minimum 2 miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,
- zakłady produkcyjne - minimum 3 miejsca na 10 zatrudnionych,
- place składowe, magazyny - minimum 2 miejsca na 1000 m² powierzchni składowej,
- przychodnie, gabinety lekarskie, biura, kancelarie - minimum 3 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,
- rzemiosło - minimum 2 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,
- hotele, pensjonaty - minimum 1 miejsce na pokój,
- warsztaty samochodowe - minimum 2 miejsca na 1 stanowisko naprawcze,
- obiekty sportowe, rekreacja - minimum 3 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,
- minimum 1,5 miejsca na 1 mieszkanie,
c) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów z kartą parkingową na terenie inwestycji według wskaźnika:
- 1 miejsce dla pojazdów z kartą parkingową na każde10 miejsc obliczonych zgodnie z wymaganiami parkingowymi; minimum 1 miejsce na 1 obiekt.

  • Nowy Janków, gmina Radzymin, powiat wołomiński
  • Działka inwestycyjna o powierzchni 2944 m².
  • Długość: 60 m, szerokość: 27 m
  • Dojazd: asfalt
  • Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela
  • Oferta dodana ponad tydzień temu
Nowy Janków Poland - lokalizacja przybliżona
Wróć
Największa baza ogłoszeń bez pośredników
Zarejestruj się, aby przejść dalej
lub

Kontynuując akceptujesz
Regulamin i politykę prywatności

Masz już konto na adresowo.pl?
Zaloguj się

Nie publikujemy na Facebooku
Nie spamujemy

Mamy dla Ciebie kredyt hipoteczny z niską ratą! Chcesz poznać szczegóły?

Kontakt z ekspertem Open Finance:
- Ekspert sprawdzi Twoją zdolność kredytową, porówna oferty banków i pomoże w formalnościach.
- W 2019 roku eksperci Open Finance pozyskali kredyty hipoteczne o wartości 9 mld zł dla 32 tys. osób.
- Otrzymasz dokładnie takie same warunki kredytu jak bezpośrednio w banku, a zyskasz bezpłatnie pomoc w porównaniu ofert wielu banków.

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawierającą zasady i cele przetwarzania danych przez Open Finance S.A. proszę o kontakt ze strony Open Finance S.A. i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Open Finance S.A., niezbędnych w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S.A. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, prezentowaniu oferty kredytowej oraz ofert ubezpieczeniowych.


Sprawdź Twoją ratę kredytu
Bezpłatnie porozmawiaj z ekspertem kredytowym, który obliczy Twoją ratę i zdolność kredytową, zaproponuje bank z najlepszymi warunkami dla Ciebie oraz pomoże w formalnościach.
W 2019 roku eksperci Open Finance pomogli 32 tys. osób w uzyskaniu 9 miliardów zł kredytów.
Oferta Open Finance jest dokładnie taka sama jak bezpośrednio w bankach, a dodatkowo zyskujesz bezpłatnie pomoc w porównaniu ofert wielu banków.